Huisregels – De Hartog Mondzorg – Vught

Huisregels

Huisregels

Huisregels

Als u verhinderd bent, dient u uw afspraak uiterlijk 48 uur van tevoren te hebben afgezegd. Heeft u dat niet gedaan, dan zijn wij helaas genoodzaakt u de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Wij sturen u voor de afspraak een herinneringsmail of sms, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het eerste consult

Bij een eerste bezoek brengen wij graag samen met u al uw tandheelkundige wensen en/of eventuele problemen in kaart.

We voeren een uitgebreid mondonderzoek uit, vaak is het dan nodig dat röntgenfoto’s worden gemaakt om de situatie van het gebit goed vast te kunnen leggen en te beoordelen. Deze foto’s worden met u besproken en er wordt een behandelplan gemaakt. Voor de benodigde behandelingen zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Bij het eerste consult wordt ook gevraagd naar uw gezondheid, eventueel medicijngebruik en allergieën. Dit in verband met mogelijke interacties met tandheelkundige behandelingen, materialen en/of recepten die we voorschrijven. De gezondheidsvragenlijst kunt u vooraf al invullen en bespreken met de tandarts.

Behandeling en kosten

Het fundament van een goede tandheelkundige zorg is de periodieke controle. Afhankelijk van uw gebitsgezondheid spreekt de tandarts hiervoor een bepaalde regelmaat met u af. Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit en de staat van onderhoud. Zonodig wordt er tandsteen verwijderd. Als op de controle een behandeling moet volgen, bespreekt de tandarts dat met u. Desgewenst kan er een kostenbegroting worden gemaakt, waarop onvoorziene omstandigheden en de daarbij behorende kosten niet worden meegerekend. Over veel soorten behandelingen kunt u op onze website ook een folder vinden waarin u nog eens kunt nalezen wat het inhoudt. Met diverse zorgverzekeraars hebben wij een contract zodat wij de rekening rechtstreeks kunnen declareren. Wij adviseren u om in uw polis na te kijken welke vergoeding voor u van toepassing is.

Waarneming en spoedgevallen

Als zich tijdens de openingsuren van de praktijk een spoedgeval voordoet, kunnen wij meestal dezelfde dag ruimte maken om u te helpen. Voor spoedeisende hulp buiten de openingstijden van de praktijk hebben wij met tandartsen in de buurt afspraken gemaakt over waarneming. Als u ons telefoonnummer belt, krijgt u via het antwoordapparaat te horen welke tandarts dienst heeft. Dit geldt ook tijdens vakantieperiodes.
Als u voor een spoedgeval door een dienstdoende collega wordt geholpen, is het de gewoonte contant te betalen. U krijgt  een kwitantie mee naar huis, die u vervolgens zelf bij uw verzekering kunt indienen.

Privacy, patiëntendossier

In de gezondheidzorg geldt voor de patiëntenadministratie een privacyreglement. Dit houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens. Wij mogen alleen met uw toestemming uw gegevens verstrekken aan derden.

Wijzigingen doorgeven

Mochten uw persoonlijke gegevens, uw gezondheid of uw verzekeringsgegevens wijzigen, dan vragen wij u ons hierover zo snel mogelijk te informeren. Wij zullen deze wijzigingen dan direct aanpassen in ons systeem.