Restauratieve Tandheelkunde – De Hartog Mondzorg – Vught

Restauratieve Tandheelkunde

Restauratieve Tandheelkunde

In de praktijk wordt al sinds eind jaren negentig géén amalgaam (de grijs-metalenvulling) meer gebruikt, wij gebruiken voornamelijk composiet. In tegenstelling tot amalgaam, dat door retentie houdt, worden composieten, na het etsen van de tand met fosforzuur en het aanbrengen van een primer en een bonding, aan het tandmateriaal gelijmd. Hierdoor hoeft er minder tandweefsel te worden weggeboord. Daarnaast geeft composiet een veel beter esthetisch resultaat.

Ter plaatse van de kiezen gebruiken we een zeer slijtvast composiet en daar waar de esthetiek van groot belang is, met name bij de voortanden, een hoogwaardig esthetisch composiet. Doordat er steeds meer kleuren composieten te verkrijgen zijn, kunnen we op het gebied van esthetische tandheelkunde ook steeds betere resultaten behalen